www.madr.cz  
   
Miloslav Kopřiva, Prof., Ing., Arch.  
(1894 Tučapy u Holešova - 1968 Brno)
kontakt - rodina: vit@madr.cz
 vizitka vizitka 

Dějiny československé architektury nejsou úplné, pokud není vzkříšeno jméno Miloslava Kopřivy (1894-1968), který významně ovlivnil její osud na Slovensku a zejména v moravské části dnešní České republiky. Totalitní režim (1948-1989), který díky druhé světové válce uchvátil střední Evropu na téměř celou druhou polovinu 20. století, chtěl jeho jméno vymazat právě pro jeho osobní kvality i umělecké cíle a pro účinnost jeho výchovného působení. Architekt a profesor Kopřiva nelámal viditelnou estetiku na funkcionalismus, ale kromě vlastního bohatého díla stál v čele několika vysokých učilišť, kde vybudoval pilíře trvalým hodnotám architektonických děl: technické dokonalosti konstrukcí v moderním duchu a lidskosti a oduševnělosti v přístupu architektonické generace tohoto období k tvorbě.   Doc.Ing. Arch. Josef Šamánek, Ostrava, 2012

 
Miloslav Kopřiva:
architekt
pedagog
prof. Vysokého učení technického v Brně
v 50.letech poslední nekomunistický děkan fakulty Pozemního stavitelství a architektury VUT Brno
ve 30.letech 20. st. hlavní architekt města Košice
katalog výstavy (1994)
z diplomové práce Jana Presse (2002)
výběr z díla
výběr z díla - originální list od MK

Bibliografie

PhDr. Lenka Kudělková: Osobnosti brněnské architektury - Miloslav Kopřiva

dtto článek k otevření zde na webu

Josef Šamánek: Předmluva ke knize Jana Presse o Architektu Miloslavu Kopřivovi

odkaz v Encyklopedii dějin města Brna

odkaz na stránce iBrno
 
další odkazy:  
vila Adolfa Entlera - Znojmo  
______________________________________________________________________________
Fotografie z knihy Jan Press: Architekt Miloslav Kopřiva:
vydáno v roce 2012, ISBN: 978-80-87017-10-4, foto: archív rodiny, Jan Press, reprodukce: Vít Mádr
předmluva Josef Šamánek  
kniha je věnována památce Doc. Ing. Arch. Josefa Šamánka, který tragicky zahynul těsně před vydáním knihy
a který se na vydání velmi podílel  
 
 
 
   
 
   
 

Miloslav Kopřiva - studentská léta

Miloslav Kopřiva – student years

 
   

Rodina Miloslava Kopřivy - matka Filomena, sestry Marie a Božena a otec Jan

Miloslav Kopřiva family – his mother Filomena, his sisters Marie and Božena and his father Jan

 
 

Miloslav Kopřiva ve svém ateliéru v Brně - 20. léta 20. století

Miloslav kopřiva in his studio in Brno – 1920s.

 
 

Miloslav Kopřiva s Annou Leherovou (pravděpodobně před svatbou, 20. léta 20. století)

Miloslav Kopřiva with Anna Leher (probably before their wedding) – 1920s.

 
 

Miloslav Kopřiva s manželkou Annou a dcerou Evou, 30. léta 20. století

Miloslav Kopřiva with his wife Anna and his daughter Eva, 1930s.

 

Miloslav Kopřiva s manželkou Annou roz. Leherovou, 30. léta 20. století

Miloslav Kopřiva with his wife Anna ne´e Leher

 

Miloslav Kopřiva s manželkou, pravděpodobně 40. léta 20. století

Miloslav Kopřiva with his wife, probably 1940s
 

Miloslav Kopřiva na horách

Miloslav Kopřiva in the mountains

 
 

Miloslav Kopřiva jako děkan Fakulty inženýrského stavitelství, 50. léta 20. století

Miloslav Kopřiva dean of the Faculty of civil engineering, 1950s.

 

Oslava šedesátin Miloslava Kopřivy, 1954

Celebration of his 60th birthday

Dole zleva: Doc. Ing.arch. Bohuslav Syrový; akad. mal.František Doubrava; akad. sochař Vincenc Makovský; Miloslav Kopřiva; Prof. Ing. arch. Bohuslav Funchs

Prof. Ing. Král; nahoře zleva: Ing. Jaromír Šachl; Ing. arch. Jaroslav Medek; Doc. Ing. Drahoňovský; Prof. Ing. arch. Antonín Kurial

Paní Továrková (sekretářka); Prof. Ing. arch. Bedřich Rozehnal; Ing. Václav Sládek; Ing. Arch. Josef Ráb

 
 

Návrh horské kapličky, školní práce, před rokem 1918

Sketch of mountains chapelle, university work before 1918

 

Návrh lázeňské vily, školní práce, před rokem 1918

Sketch of a Spa villa

 
 

Návrh úpravy lázní

Sketch of changes to Spa

 

Návrh náhrobku pro rodinu Tučkovu, 1920

Sketch of the gravestone of the Tuček family, 1920

 
 

Soutěžní návrh na architektonickou úpravu Stadionu Sokola I v Brně, 1922

Sketch for tender for changing of the Stadium Sokol I. In Brno, 1922

 

Tribuna sokolského stadionu v Brně, pohled zezadu, 1921

Stand of the Sokol stadium in Brno, view from behind

 
 

Soutěžní návrh na přístavbu Zemského domu III, 1923

Sketch for tender for extention to regional hall III, 1923

 

Návrh přístavby chrámu sv. Ondřeje v Roubanině, 1923

Sketch for extention to St. Andrew´s church in Roubanina, 1923

 
 

Kostel ve Štěpánově u Nedvědic, 1923

Church in Nedvědice, 1923

 

Kostel v Pravčicích, 1924

Church in Pravčice, 1924

škola Lanžhot 01
viz níže
škola Lanžhot
škola v Lanžhotě, projekt 1923, stavba zahájena po 1924
 
 

Měšťanská škola v Buchlovicích, pohled z ulice s freskou F. Podešvy, 1923-24

Primary school in Buchlovice, street view with a fresco by F. Podešva, 1923-24

 

Měšťanská škola v Buchlovicích, detail štítu tělocvičny, 1923-24

Primary school in Buchlovice, detail of gable of gymnasium, 1923-24

 
 

Soutěžní návrh regulace Velkého Brna včetně návrhu nového vlakového nádraží, 1924

Sketch for an urban plan of Greather Brno including sketch of new train staition, 1924

 

Soutěžní návrh regulace Velkého Brna, území kolem vlakového nádraží, 1924

Sketch for an urban plan of Greather Brno, land around train station, 1924

 
 

Sokolovna ve Znojmě, 1924-26

Sokol sports center in Znojmo, 1924-26

 

Sokolovna ve Znojmě, 1924 -26

Sokol sports center in Znojmo, 1924-26

 
 

Sokolovna ve Znojmě, hlavní vchod, 1924-26

Sokol sports center in Znojmo, main entrance, 1924-26

 

Návrh sokolovny v Nedvědici pod Pernštejnem, 1925

Sketch of Sokol sports center in Nedvědice under Pernštejn, 1925

 
 

Rodinný dům v Brně - Pisárkách, 1924

House in Brno-Pisárky, 1924

 

Budova okresní nemocenské pokladny v Uherském Ostrohu, 1925

District health insurance building in Uherský Ostroh, 1925

 
 

Návrh budovy nemocenské pokladny v Uherském Ostrohu, pohledy, 1925

Sketch the health insurance building in Uherský Ostroh, views, 1925

 

Budova okresní nemocenské pokladny v Uherském Ostrohu, 1925

District health insurance building in Uherský Ostroh, 1925

 
 

Budova městské spořitelny v Kyjově, 1925

Savings bank in Kyjov, 1925

 

Poštovní a telegrafní budova v Opavě, 1925

Post office in Opava, 1925

 
 

Budova Městské spořitelny v Přerově, celkový pohled z náměstí, 1925, foto 2001

Savings bank in Přerov, view from the square, 1925, photo 2001

 

Budova městské spořitelny v Přerově, detail s reliéfy od J. Kubíčka, 1925

Savings bank in Přerov, detail with reliefs by J. Kubíček, 1925, photo 2001

 
 

Tři státní nájemné domy v Brně - Králově Poli, 1925

Three council buildings in Brno-Královo Pole, 1925

 

Státní obytný dům v Přerově, 1925

Council bulding in Přerov, 1925

 
 

Sokolovna v Brně - Komíně, pohled od řeky, 1926

Sokol sports center in Brno-Komín, view from the river, 1926

 

Sokolovna v Brně - Komíně, hlavní vchod, 1926

Sokol sports center in Brno-Komín, main entrance 1926

 
 

Sokolovna v Brně - Komíně, pohled zezadu od řeky, 1926

Sokol sports center in Brno – Komín, rear view from the river, 1926

 

Rodinný dům v Předmostí, 1926

House in Předmostí, 1926

 
 

Budova okresní nemocenské pokladny v Uherském Brodě, 1926

Health insurance building in Uherský Brod, 1926

 

Lázeňská mlékárna v Luhačovicích, 1926-27

Spa dairy in Luhačovice, 1926-27

 
 

Návrh občanské školy v Ivančicích, 1927

Sketch of primary school in Ivančice, 1927

 

Občanská škola v Ivančicích, 1927

Primary school in Ivančice, 1927

 
 

Dům s knihtiskárnou v Holešově, 1928, foto 2001

Publishers building in Holešov, 1928, photo 2001

 

Penzion Rodina v Luhačovicích, 1928-29

Rodina guest house in Luhačovice, 1928-29

 
 

Tovární budova firmy Lamplota v Brně, 1928

Lamplota factory in Brno, 1928

 

Kino Jas v Brně v Husovicích, 1929

Jas cinema in Brno, 1929

 
 

Měšťanská škola v Hovoranech, 1928

Primary school in Hovorany, 1928

 

Kostel ve Frélichově (Jevišovka), pohled od východu, 1928-29

Church in Frélichov (Jevišovka), view from east, 1928-29

 
 

Kostel ve Frélichově, hlavní pohled, 1928-29

Church in Frélichov (Jevišovka), main view, 1928-29

 

Kostel ve Frélichově (Jevišovka), pohled do kněžiště, 1928 - 29

Church in Frélichov (Jevišovka), view to altar, 1928-29

 
 

Návrh reálného gymnázia v Hustopečích, 1926-27

Sketch of grammary school in Hustopeče, 1926-27

 

Měšťanská škola v Moravské Nové vsi, 1929-30

Primary school in Moravská Nová Ves, 1929-30

 
 

Návrh na přístavbu sanatoria Dr. Kuthana v Tišnově

Sketch of anex to Dr. Kuthan sanatorium in Tišnov

 

Sanatorium Dr. Kuthana v Tišnově, hlavní průčelí, 1929-30

Dr. Kuthan`s sanatorium in Tišnov, front view, 1929-30

 
 

Sanatorium Dr. Kuthana, pohled na terasu, 1929-30

Dr. Kuthan`s sanatorium in Tišnov, view of terrace, 1929-30

 

Sanatorium Dr. Kuthana, detail hlavního průčelí, 1929-30

Dr. Kuthan`s sanatorium in Tišnov, detail of front view, 1929-30

 
 

Poštovní a telegrafní budova v Jihlavě, 1930-31

Post office in Jihlava, 1930-31

 

Návrh obchodního a obytného domu pro Cyrilo-Methodějskou záložnu v Brně, 30-léta

Sketch of block of flats/offices for the Cyril-Metoděj bank in Brno, 1930s.

 
 

Sokolovna v Moravské Ostravě, 1930-31

Sokol sports center in Moravská Ostrava, 1930-31

 

Sokolovna v Moravské Ostravě, 1930-31

Sokol sports center in Moravská Ostrava, 1930-31

 
 

Vila ministerského rady Dr. Chocholína v Praze - Dejvicích, 1931

Villa for minister Chocholín in Prague-Dejvice, 1931

 

Rodinný dům paní Úlehlové v Brně, pohled zezadu, 1931

Mrs. Úlehlova´s house in Brno, rear view, 1931

 
 

Soutěžní návrh na nemocnici pro Úrazovou pojišťovnu dělnickou v Brně, 1931

Competetion sketch for the Accident and Emergency Hospital in Brno, 1931

 

Ambulatorium státních drah v Brně, pohled z ulice Dobrovského, 1932

Clinic for railway workers in Brno, view from Dobrovského street, 1932

 
 

Návrh přístavby a rozšíření kostela v Trnávce,1932

Sketch of anex and extension to church in Trnávka, 1932

 

Přístavba kostela ve Zdounkách, celkový pohled, 1934

Anex to church in Zdounky, overview, 1934

 
 

Přístavba kostela ve Zdounkách, detail nároží, 1934, foto 2001

Anex to church in Zdounky, detail of corner, 1934, photo 2001

 

Přístavba kostela ve Zdounkách, hlavní průčelí, 1934, foto 2001

Anex to church in Zdounky, front view 1934, photo 2001

 
 

Poštovní budova v Bzenci, celkový pohled, 1933, foto 2001

Post office in Bzenec, overview, 1933, photo 2001

 

Poštovní budova v Bzenci, detail vstupu, 1933, foto 2001

Post office in Bzenec, detail of entrance, 1933, photo 2001

 
 

Návrh nájemního domu pro M. Koukolovou v Brně, 1933

Sketch of council building for M. Koukolova, 1933

 

Nájemní dům M. Koukolové v Brně, 1933

M. Koukolova council building in Brno, 1933

 
 

Obchod Káva a čaj K. Tejkala v Brně, 1934

K. Tejkal coffee and tea shop in Brno, 1934

 

Obchodní a nájemní dům firmy Delicia v Brně, 1934

Council building for the company Delicia in Brno, 1934

 
 

Obchodní dům firmy Brouk a Babka v Brně, 1934

Brouk & Babka department store in Brno, 1934

 

Obchodní dům firmy Brouk a Babka v Brně, 1934

Brouk & Babka department store in Brno, 1934

 
 

Návrh na přístavbu kostela v Kuželově, 1934

Sketch for anex to church in Kuželov, 1934

 

Přístavba kostela v Kuželově, boční pohled, 1934-35, foto 2001

Anex to church in Kuželov, side view, 1934-35, photo 2001

 
 

Přístavba kostela v Kuželově, pohled na galerii, 1934-35, foto 2001

Anex to church in Kuželov, view of landing, 1934-35, photo 2001

 

Výstavní pavilon, 30. léta

Exhibition pavilion, 1930s.

 
 

Tomanova kavárna v Brně, Náměstí Svobody

Toman Café in Brno, Freedom Square

 

Tomanova kavárna v Brně, Náměstí Svobody

Toman Café in Brno, Freedom Square

 
 

Obelisk pro státní vlajku v Košicích, 1935

Obelisk for national flag in Košice, 1935

 

Projekt Výstavy východu Republiky v Košicích, 1938

Design for Exhibition of the East in Košice, 1938

 
 

Hlavní pavilón výstavy Expo Košice, 1938

Main pavilion of Expo Košice, 1938

 

Vysoškolské koleje v Brně - Králově Poli, 1949

University hostels in Brno-Královo Pole, 1949

 
 

Návrh experimentálního domu pro Moskvu, spolu s I. Rullerem, 1959

Sketch for experimental house for Moscow, with I. Ruller, 1959

 

Návrh experimentálního domu pro Moskvu, spolu s I. Rullerem, 1959

Sketch for experimental house for Moscow, with I. Ruller, 1959

 
 

Interiér kavárny, pravděpodobně Tomanova kavárna v Brně, Náměstí Svobody

Interior of café, probably Toman café in Brno, Freedom Square

 

Interiér kavárny, nedatováno

Interior of café, undated

 
 

Interiér bytu, nedatováno

Interior of flat, undated

 

Interiér bytu, nedatováno

Interior of flat, undated

 
 

Interiér kavárny, nedatováno

Interior of café, undated

 

Interiér bytového domu, schodiště, nedatováno

Interior of council building, staircase, undated

 
 
Další fotografie:  
  
 
 
 
 
______________________________________________________________________________
Copyright: Vít Mádr; 1990 a dále.  Upozornění: Kopírování a jiné užívání jakýchkoliv materiálů či jejich částí z těchto stránek je nepřípustné!
 
www.studio.madr.cz   www.foodphoto.cz   www.madr.cz/gastro   www.marketa.madr.cz   www.vit.madr.cz   www.fotografiejidla.cz   www.fotojidla.cz
Code for statistic: NAVRCHOLU.cz

 :